manažerka prevence kriminality
str. Bc. Lucie Šerková
Ukázka akcí pořádaných
Městskou policií Třebíč ZDE

Další informace ZDE
V rámci prevence kriminality realizují strážníci Městské policie Třebíč mnoho aktivit, akcí a projektů, zaměřených na snižování negativních sociálně patologických jevů ve společnosti. Mimo jiné jsou to pravidelné preventivní programy pro žáky mateřských, základních středních škol, učilišť a seniory. Každoročně se strážníci podílejí na mnoha akcích pro širokou veřejnost, jako např. Den bez aut, Dětský den DDM, Prvňáčci na přechodech, Den otevřených dveří Nemocnice Třebíč apod.
Prevence kriminality
Městská policie Třebíč © Copyright  2016 All Rights Reserved, webmaster: Jan Kotlik
ASISTENTI PRVENCE KRIMINALITY