Všeobecné informace o útulku pro opuštěná zvířata

Od 1. Července 2015 provozuje útulek pro opuštěná zvířata městská policie.  Zpočátku možná bylo začlenění útulku pod policii chápáno jako experiment, ale praxe posledních měsíců ukázala, že Třebíč se může směle zařadit mezi města, kde to funguje. Podle stejného modelu jsou provozovány útulky v Brně, Ostravě nebo Jihlavě. Třebíčské problémy nejsou unikátní, navíc zákon ukládá městům a obcím postarat se o zvířata, která nemají z jakéhokoliv důvodu domov.
Městská policie převzala zařízení, které vybudovala Liga na ochranu zvířat za přispění Sdružení na pomoc zvířatům. Umístění v bývalé drůbežárně školního statku není z mnoha důvodů vyhovující. Blízkost památky zapsané na seznam UNESCO, obytná zástavba v okolí, špatný technický stav budov a zařízení, to všechno jsou problémy, které lze vyřešit jediným způsobem. Nezbytné je  postavit útulek na jiném místě a vyřešit tak všechny problémy naráz.
Dobrou zprávou je, že projekt nového útulku je před dokončením, v rozpočtu města jsou peníze na stavbu a je známo i místo kde by měl nový útulek stát. Ale o novém útulku podrobněji někdy příště.
Útulek pro opuštěná zvířata není pro psy a kočky, kteří jej obývají, skutečným domovem. Domov opuštěnému zvířeti může poskytnout výhradně nový majitel, který se o zvíře postará jednak materiálně, jednak se stane pevným záchytným bodem a opuštěné zvíře pak bude právoplatným členem nové rodiny. Proto je útulek veřejným zařízením a proto je vítán každý, kdo se snaží pomoci ať už finančně, materiálně, ale třeba také návštěvou útulku nebo občasným venčením. Péče o opuštěné tvory, vytváření vazeb a hledání nového domova jsou znaky civilizovanosti a  měly by být dobrým příkladem pro naše děti, ale také určitou splátkou dluhu, který máme, protože domácí zvířata si vytvořil člověk pro svou potřebu a potěchu. Pomáhat potřebným nemůže jenom instituce. Město sice postaví útulek, bude jej provozovat, zaplatí zaměstnance, nakoupí krmení, zabezpečí veterinární péči, ale bez účasti veřejnosti, bez lidí obdařených soucitem to prostě nepůjde.
S poděkováním všem lidem dobré vůle, kteří přispěli v minulosti a dále přispívají dobrým skutkem ke zlepšení života našich čtyřnohých přátel.MVDr. Pavel Heřman

Městská policie Třebíč © Copyright  2016 All Rights Reserved, webmaster: Jan Kotlik