Městská policie Třebíč v rámci programu prevence kriminality již od roku 1999 realizuje projekt Městský kamerový dohledový systém (MKDS). MKDS Třebíč má v současné době 37 kamerových bodů. Pracoviště MKDS obsluhují dva operátoři, jeden vyškolený civilní pracovník a jeden strážník.

Cílem projektu je monitorování a kontrola problémových lokalit, snížení nápadu trestné činnosti a přestupků v daných lokalitách – problémové lokality jsou vytipovány členy bezpečnostní komise, poradního orgánu rady města. Dále si klademe za cíl neustále zvyšovat pocit bezpečí občanů města Třebíče pohybujících se v konkrétní době v určitých místech.  Projekt reaguje v rámci oblasti prevence kriminality na včasné podchycení vzniku možného protiprávního jednání.


Seznam umístění
kamerových bodů
ZDE
Městský kamerový dohledový systém (MKDS)
Vedoucí MKDS
str. Zbyněk Štelcl
Městská policie Třebíč © Copyright  2016 All Rights Reserved, webmaster: Jan Kotlik